ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 22 สิงหาคม 2565 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด อบต.นาจักร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-624257 ต่อ 113

0