กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การค้าตลาดกาดน้ำทอง

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ได้รับมอบหมายภารกิจจากอำเภอเมืองแพร่ ให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นผิวถนนบริเวณกาดน้ำทองจากจุดข้างร้านเดอะเวิร์ด ออฟติคอล ถึงสี่แยกไฟแดงกาดน้ำทอง โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นางสาวสุธีรา พณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.นาจักร นายสิทธิพร กาศสกูล กำนันตำบลนาจักร ผู้นำชุมชนตำบลนาจักร และจิตอาสาตำบลนาจักร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     

   

     

0