ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นจากการประกอบอาหารร้านอาหารตามสั่ง ตำยกครก พื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจักร

Posted by:

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นำโดย นายธนวัฒน์ ทิพย์หทัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นายบุญเสริม น้อยนคร สมาชิกสภา อบต.นาจักร พร้อมนิติกรและนักวิชาการสาธารณสุข อบต.นาจักร ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองแพร่ โดย นายสุแก้ว จันต๊ะวงค์ ปลัดอำเภอเมืองแพร่และนายสิทธิพร กาศสกูล กำนันตำบลนาจักร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าทำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นจากการประกอบอาหารร้านอาหารตามสั่ง ตำยกครก พื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจักร

0