การประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประจำเดือนมกราคม 2565

Posted by:

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นำโดย น.ส.สุธีรา พณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการทำงานของคณะผู้บริหาร ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับทราบ

0