องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จัดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ มีภัยมีเรา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จัดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ มีภัยมีเรา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ (ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ให้กับนักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564

0

Add a Comment