งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์หมู่บ้านบ้านแต หมู่ที่ 1 ตำบลนาจักร

0

Add a Comment