ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment