งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.นาจักร ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณโรงเรียนอนุบาลแพร่ เนื่องจากพบนักเรียนป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา

Posted by:

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 งานสาธารณสุข ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.นาจักร ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณโรงเรียนอนุบาลแพร่ เนื่องจากพบนักเรียนป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา

0

Add a Comment