นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริต กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Posted by:

0

Add a Comment