งานจัดเก็บรายได้ อบต.นาจักร ทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

Posted by:

งานจัดเก็บรายได้ อบต.นาจักร ทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นสำรวจข้อมูลภาษีใหม่ทั้งหมดในตำบลนาจักร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

0

Add a Comment