องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

Posted by:

ประชาคมแผนพัฒนาฯ_181026_0004 ประชาคมแผนพัฒนาฯ_181026_0005 ประชาคมแผนพัฒนาฯ_181026_0006 ประชาคมแผนพัฒนาฯ_181026_0001 ประชาคมแผนพัฒนาฯ_181026_0002 ประชาคมแผนพัฒนาฯ_181026_0003

0

Add a Comment