โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การแสดงผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุและถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน

Posted by:

โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาจักร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การแสดงผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุและถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน จัดโครงการโดย วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา ซึ่งได้นำเอาผลงานของนักเรียนประกอบด้วย การแสดงบนเวทีชุด “ฟ้อนขนมเส้น” การประดิษฐ์โคมแขก,โคมล้านนา การพับผ้าขนหนูเป็นของชำร่วย,การสานขวดน้ำหยาด และ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาจักร ยังได้รับเกียรติบัตรเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจากท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่อีกด้วยกิจกรรมแพร่นครา61_๑๘๐๙๐๕_0001 กิจกรรมแพร่นครา61_๑๘๐๙๐๕_0002 กิจกรรมแพร่นครา61_๑๘๐๙๐๕_0003 กิจกรรมแพร่นครา61_๑๘๐๙๐๕_0004 กิจกรรมแพร่นครา61_๑๘๐๙๐๕_0005 กิจกรรมแพร่นครา61_๑๘๐๙๐๕_0006 กิจกรรมแพร่นครา61_๑๘๐๙๐๕_0007 กิจกรรมแพร่นครา61_๑๘๐๙๐๕_0008

0

Add a Comment