ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,6 ตำบลนาจักร ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Posted by:

รางระบายน้ำตัวยู หมู่ 3 ,6

0

Add a Comment