เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม “โครงการผู้สัมผัสอาหาร 65”

Posted by:

งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.นาจักร ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมตาม “โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ” โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ งานสาธารณสุข อาคารหลังใหม่ด้านหลังสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-624257 ต่อ 101

0