วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาจักร

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาจักร ช่วงเช้าสนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการ,สุขภาพจิตของผู้สูงอายุกับวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีแพร่ ช่วงบ่ายกิจกรรมยุติความรุนแรงในครอบครัวกับวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดแพร่ มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียน

0

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาญัตติเรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และข้อราชการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

Posted by:

0

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาจักร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ภาคเช้า

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาจักร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ภาคเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกับศูนย์ประสานงานสวดฯ จังหวัดแพร่, ภาษาพาเพลิน กับวิทยากรจากโรงเรียนเซนต์ฟรังต์ซิสเซเวียร์แพร่, สุขภาพจิตที่ดีกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ กับคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, ภาคบ่ายฝึกการทำยาหม่องสูตรพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกับคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดโครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดโครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมทั้งคณะฝ่ายปกครอง ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตตำบลนาจักร และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีการบรรยายในหัวข้อการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากคณะวิทยากร กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ โดยการน้ำมาของ ร.ต.เจนณรงค์ เดือนดาว และยังมีกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันท์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร อีกด้วย

 

0

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 7 มีการให้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนเซนฟรังต์ซิสเซเวียร์แพร่

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 7 มีการให้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนเซนฟรังต์ซิสเซเวียร์แพร่, ให้ความรู้เรื่องหลัก 11 อ. เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ จากคณะวิทยากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีแพร่และภาคบ่ายมีการให้ความรู้เรื่องการระงับเหตุอัคคีภัยในครัวเรือนโดยวิทยากรจากเทศบาลเมืองแพร่

0
Page 15 of 15 «...101112131415