มาตรการให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

Posted by:

0

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการโควิท 19 ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลนาจักรพร้อมมอบสติ๊กเกอร์ “พนักงานร้านนี้ได้รับวัคซีน โควิด 19

Posted by:

ทีมควบคุมโรคตำบลนาจักร นำโดย นางสาวสุธีรา พณะพล นายก อบต.นาจักร นายธนวัฒน์ ทิพย์หทัย รองนายก อบต.นาจักร พร้อมงานสาธารณสุข และผอ.ศุภวิชญ์ อินทรประดิษฐ์ ผอ.รพสต.นาจักร พร้อม เจ้าหน้าที่รพ.สต. นาจักร ร่วมกับ อสม.ตำบลนาจักร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการโควิท 19 ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลนาจักรพร้อมมอบสติ๊กเกอร์ “พนักงานร้านนี้ได้รับวัคซีน โควิด 19 ครบ 100%” ให้กับสถานประกอบการด้วย

0

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นจากการประกอบอาหารร้านอาหารตามสั่ง ตำยกครก พื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจักร

Posted by:

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นำโดย นายธนวัฒน์ ทิพย์หทัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นายบุญเสริม น้อยนคร สมาชิกสภา อบต.นาจักร พร้อมนิติกรและนักวิชาการสาธารณสุข อบต.นาจักร ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองแพร่ โดย นายสุแก้ว จันต๊ะวงค์ ปลัดอำเภอเมืองแพร่และนายสิทธิพร กาศสกูล กำนันตำบลนาจักร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าทำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นจากการประกอบอาหารร้านอาหารตามสั่ง ตำยกครก พื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจักร

0

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดให้บริการบ้านบอล ในโซนสวนสนุก ห้างมาร์โฟร์พลาซ่า ตามคำสั่งจังหวัดแพร่

Posted by:

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ทีมควบคุมโรคตำบลนาจักร นำโดยนายกสุธีรา พณะพล นายก อบต.นาจักร พร้อมงานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผอ.ศุภวิชญ์ อินทรประดิษฐ์ ผอ.รพสต.นาจักร พร้อม เจ้าหน้าที่รพ.สต. นาจักร ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม.หมู่ 2 หมู่7 และหมู่ 9 ตำบลนาจักร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดให้บริการบ้านบอล ในโซนสวนสนุก ห้างมาร์โฟร์พลาซ่า ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 78/2565 (ฉบับที่ 85 ) เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

0
Page 1 of 17 12345...»